Prva točka izbornog programa – ODGOVORNO I TRANSPARENTNO UPRAVLJANJE

Iskoristit ćemo prednosti današnje tehnologije koja omogućava da svatko ima uvid u svaku kunu potrošenog javnog novca. Uspostavit ćemo mehanizme odgovornosti i uključenosti građana u nadzor i odlučivanje. Stvorit ćemo uvjete i iskoristiti potencijal najboljih kadrova koje Pula može ponuditi kako više nikada ne bi bila potrebna stranačka iskaznica ili obiteljska veza za zapošljavanje. 

Omogućavanje nadzora nad svakom potrošenom javnom kunom 

Uspostavit ćemo mehanizme javnog uvida i nadzora nad radom gradske vlasti potpunim otvaranjem svih stavki proračuna Grada građanima na jednostavan način. Objavit ćemo i omogućiti lako pretraživanje svih transakcija kako bi se mogla nadzirati svaka potrošena kuna javnog novca. Trošenje javnog novca prikazat ćemo na način da se može pratiti ostvarenje zacrtanih ciljeva po pojedinim područjima i u vremenskim nizovima koji omogućavaju usporedbu promjena nastalih s promjenom političke vlasti. Puljani će tako prvi put imati priliku jednostavno shvatiti kome odlazi novac, koliko i zašto. Takav način otvorenosti javnih financija prvi je korak u suzbijanju klijentelizma i korupcije u gradu.

Uvođenje odgovornosti za rad i rezultate

Odredit ćemo ciljeve i prioritete razvoja po pojedinim područjima i uvesti mehanizme praćenja njihova ostvarenja. Uvest ćemo praksu povratne sprege između mišljenja građana o radu gradske vlasti i odgovornosti pojedinaca u gradskoj upravi na svim radnim mjestima i političkim funkcijama. 

Ocjenjivat ćemo upravljanje i učinak rada komunalnih poduzeća prema socijalnim, ekološkim i ekonomskim kriterijima te godišnje ciljeve koje bi uprava trebala ostvariti. Takvi kriteriji će primjerice biti kvaliteta usluge, cjenovna i fizička dostupnost usluge, financijska održivost, uvjeti rada, zaštita okoliša, efikasnost i transparentnost upravljanja. Javna poduzeća će tako ostvarivati veću društvenu vrijednost i financijsku racionalnost, uz povećanu zaštitu okoliša. Širim društvenim nadzorom upravljanja uklonit ćemo stranačku upravljačku logiku, dnevnopolitičke pritiske, korupciju i klijentelističke mreže. 

Prekinut ćemo praksu pokrivanja lošeg poslovanja rastom cijena usluga. Strateški važne tvrtke za Grad kao Vodovod Pula, Pula Herculanea, Pragrande, Kaštijun i druge, koje su prirodni monopolisti, trenutno mogu podići cijene radi ostvarivanja veće dobiti jer izostaje tržišna kazna. Pritom se zanemaruje visok društveni trošak te su, što je još i gore, ti potezi često vođeni partikularnim stranačkim interesima, klijentelističkim praksama i neznanjem. 

Uvođenje javnog nadzora nad radom gradskih poduzeća 

Oni koji obavljaju javne dužnosti moraju biti pod javnom kontrolom. U Puli nisu nikada uvedeni elementi javnog nadzora nad radom komunalnih poduzeća, a bez toga nije moguće spriječiti korupciju i klijentelizam te posljedičnu neefikasnost u raspolaganju javnim resursima. Mi ćemo demokratizirati upravljanje javnim poduzećima kroz civilni nadzor u nadzornim odborima i drugim tijelima koja će uključivati korisnike javnih usluga, nezavisne stručnjake, radnike i zainteresirane društvene skupine. Na taj način ćemo spriječiti zloupotrebu političkog utjecaja imenovanjem članova nadzornih odbora prema političkoj podobnosti. 

Javna poduzeća mjesto su za zbrinjavanje političkih istomišljenika i njihovih obitelji, kao i nagrada za političku lojalnost, gdje stručnost nerijetko nema nikakvu ulogu. Dugoročna šteta takvog kadroviranja vidljiva je na svakom koraku u gradu. Da bismo onemogućili takve prakse, uvest ćemo mehanizme javnog nadzora nad provedbom natječaja za poslove u gradskoj upravi i komunalnim poduzećima.

Možemo! Pula