KRONIKE PULSKOG URBANOCIDA 2. dio: Stanoinvest dobio pravo građenja iznad Lučice Delfin – prisjetimo se kako je gradska vlast promijenila urbanistički plan unatoč protivljenju građana

STANOINVEST DOBIO PRAVO GRAĐENJA NA 16 PARCELA IZNAD LUČICE DELFIN

Svakodnevno gledamo i čitamo o malverzacijama zemljištem u Puli, o pogodovanju i bogaćenju prenamjenama, betoniranju i preizgrađenosti, lošoj gradnji, mijenjanju urbanističkih planova prema željama investitora. Jedna takva priča “krasi” i područje iznad Lučice Delfin.

Za to područje je izvršena prenamjena iz zelenog u gradivo. Prenamjene takve vrste smjele bi se događati kada su u interesu građana, što u ovom slučaju nije bio slučaj. Svojedobno je cijeli Mjesni odbor Nova Veruda na zboru građana konsenzusom glasao protiv Urbanističkog plana uređenja Lučica Delfin, prosvjedujući protiv preizgrađenosti i visine planiranih zgrada. Gradska vlast nikada nije promijenila niti jedan urbanistički plan prema argumentiranim zahtjevima građana, dok odabrani investitori to mogu, pa se opravdano može sumnjati o trgovanju protuuslugama.

Zainteresirani izraelski vlasnik putem tvrtke SBE d.o.o. je 2011. financirao izradu UPU-a koji je predvidio apsolutno neprimjerenu preizgrađenost na toj lokaciji.

Danas, 10 godina poslije, priču je aktualizirao Stanoinvest, koji je od vlasnika dobio pravo građenja na 16 parcela iznad Lučice Delfin. Na mnogim dijelovima grada vidjeli smo Stanoinvest na djelu – bedem do bedema, nula zelenih površina. 

Na području u vlasništvu SBE d.o.o. dozvoljena je gradnja 4 kata, a radi se o dvojnim objektima i nizovima. Na svakoj pojedinoj čestici zelenilo bi moralo zauzeti površinu od minimalno 20%, no vidjeli smo da se ta obaveza u praksi ne poštuje. Politika upravljanja zemljištem pulske gradske vlasti nudi privatnom investitoru odriješene ruke da na najatraktivnijim lokacijama ostvari maksimalan profit bez definiranih gradskih/javnih potreba na tim lokacijama.

Vlasnik preostalih katastarskih čestica na području UPU-a Lučica Delfin je i dalje Grad Pula. Područje je trenutno zapušteno i prepuno otpada, čime se Grad Pula dokazuje kao neodgovoran vlasnik koji bi trebao voditi brigu o vlasništvu građana. Dio plana koji se odnosi na zemljište u vlasništvu Grada možemo promijeniti. Od vas tražimo podršku za promjenu takve prostorne politike, a mi ćemo za dio lokacije u vlasništvu Grada izmijeniti UPU. Prostor ćemo namijeniti građanima, planirajući one sadržaje za koje građani odluče da su im prioritetni.  

Zajedno možemo promijeniti UPU Lučica Delfin!

Mijenjamo zajedno!