Zašto Grad Pula malo zemlje i trave sanira s dodatnih 28 milijuna kuna?

Pokraj novog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, postoji staro odlagalište, brdo otpada prekriveno zemljom. U emisiji emitiranoj 7. 10. 2020. godine na Radio Maestralu, gradonačelnik Boris Miletić spominje sanaciju starog odlagališta iz 2008. godine kao malo prekrivanja zemljom i travom! Spomenuto “malo” prekrivanja koštalo nas je 19.439.134, 72 kn!

Grad Pula je u periodu od 2008. – 2010., temeljem građevinske dozvole koju je izdao 13. 11. 2008.  izvršio sanaciju Kaštijuna. U proračunu Grada Pule od 2007. godine možemo naći stavke i predviđeni novac za sanaciju starog odlagališta, pa je tako u proračunu za 2010. navedeno da je do 2008. godine za tu namjenu potrošeno 19.439.134,72 kn

Unatoč na sanaciju već potrošenom novcu, u proračunu za 2015. godinu navodi se novi trošak. Planirano je 150.000,00 kn za izradu projektne dokumentacije sanacije odlagališta otpada Kaštijun! Nova sanacija!

Naravno, svo to vrijeme plaćaju se i troškovi za izgradnju novog, ali već kontroverznog, ŽCGO Kaštijun.

Pet godina kasnije, 2020. je godina u kojoj Grad Pula objavljuje da je odobren EU projekt “Sanacija odlagališta Kaštijun u Puli” kojem je svrha sanirati odlagalište u iznosu od 28.745.466,08 kn! Dio navedenog iznosa će financirati EU, dio Fond, a dio i grad Pula – iznosom od 2.102.229,62 kn!

I danas opet,  na sanaciju prethodno “saniranog” starog odlagališta Kaštijun trošimo direktno iz gradskog proračuna 2 milijuna kuna, uz vrijednost cijelog projekta sanacije koji iznosi preko 28 milijuna kuna! Sav novac koji je naveden u ovom  tekstu osigurali su svojim uplatama, svojim radom i odricanjem, građani i građanke koji si ne mogu dozvoliti višekratno plaćanje iste usluge.

Mijenjamo zajedno!

MOŽEMO! Pula