Građani Pule, ispunite anketu o problemima svoga kvarta

Jedan od najvažnijih ciljeva platforme Možemo! Pula je vratiti lokalnu politiku u ruke građana.

Zalažemo se za upravljanje gradom u kojem građanke i građani sudjeluju u odlučivanju o tome kako će izgledati i razvijati se njihov kvart i grad, te ćemo za to osigurati sredstva. U našem programu već stoji  da ćemo propisati obavezno sazivanje zborova građana u slučaju izmjena i dopuna prostornih planova koji se odnose na njihove kvartove. Komunalnu politiku bazirat ćemo na realnim potrebama svakog kvarta.  

U svibnju ove godine čekaju nas lokalni izbori za Gradsko vijeće i gradonačelnicu/ka Pule, a Možemo! Pula je jedino jamstvo za takvu promjenu u upravljanju gradom. 

Zato vam zahvaljujemo što ćete nam ukazati na potrebe i s nama podijeliti svoja razmišljanja kroz pripremljenu anketu:

Ako želite provjeriti kojem mjesnom odboru pripadate (po mjestu stanovanja) unesite svoje podatke u Registar birača.

Oznake: