Dan planeta Zemlje – Vodimo Pulu u zelenu budućnost!

Možemo! je jedina politička opcija u Puli koja je održivi razvoj i zaštitu okoliša ugradila u temelje svog djelovanja te jedina s konkretnim planovima za zelenu i održivu budućnost Pule.

Današnji Dan planeta Zemlje koristimo da podsjetimo sugrađane na ranjivost planeta i čovječanstva zbog nepromišljenog odnosa prema njenim resursima i ograničenjima. Pandemija je jedno od upozorenja o nužnoj hitnoj promjeni načina na koji prozvodimo, trošimo, hranimo se, prevozimo i provodimo energiju. Mnogi europski gradovi daleko su odmakli po tom pitanju, no zaostajanje možemo brzo nadoknaditi i stvoriti kvalitetniji život i veću otpornost na posljedice klimatskih promjena. Možemo! Pula jedina ima plan za takvu vrstu tranzicije. Bez konkretnih planova i projekata opet nećemo biti u stanju povući velika sredstva koje EU nudi za oporavak i otpornost.

Naš ZELENI PLAN ZA PULU potražite na:

Zeleni plan za Pulu obuhvaća :

  • financijski racionalno i djelotvorno gospodarenje otpadom
  • poticanje gospodarstva za zelenu budućnost i jačanje konkurentnosti 
  • poticanje lokalne poljoprivrede i ribarstva i zdrave prehrane
  • ulaganje u zelenu infrastrukturu radi ublažavanja posljedica klimatskih promjena
  • snažnije pokretanje energetske tranzicije solarizacijom krovova
  • značajno povećanje udjela javnog prijevoza i razvoj biciklističke i pješačke infrastrukture
  • turizam u dugoročnom interesu lokalne zajednice
  • upravljanje plažama u javnom interesu

Razvojni model koji zastupamo demokratizira zajednicu, jača energetsku i prehrambenu neovisnost, smanjuje ekološki otisak, osnažuje zdravlje i priprema gospodarstvo za zelenu budućnost i jačanje konkurentnosti. 

Ovaj trenutak vidimo kao nužnu točku preokreta kako bi naš grad razvio veću otpornost na buduće izazove koji sigurno dolaze s klimatskim promjenama. Moramo hitno djelovati kako bismo spriječili posljedice klimatskih promjena na društvo i ekonomiju, nudeći provediva rješenja kojima ćemo izgraditi uspješniji, solidarniji i otporniji grad. 

Naš se program zasniva na ideji kružnog gospodarstva – potaknuti gospodarski potencijal tako da on postane produktivniji uz korištenje manje resursa. Kružno gospodarstvo pretpostavlja ne samo smanjivanje nastanka otpada na najmanju moguću mjeru, već izbjegavanje stvaranja otpada i njegova preobrazba u visokokvalitetnu sirovinu, produljivanje životnog ciklusa materijala i proizvoda i njihova ponovna upotreba. Moramo pripremiti naše gospodarstvo za održiviju zelenu budućnost, ojačati konkurentnost, zaštititi okoliš i osigurati veća prava potrošačima.

Možemo! Pula

Mijenjamo zajedno!