Treća točka izbornog programa – PRIUŠTIVO STANOVANJE

Možemo stanovanje učiniti dostupnijim

Po troškovima stanovanja Pula je danas jedan od skupljih gradova u odnosu na prosječna primanja stanovnika. Problem nalaženja stanova za najam tokom cijele godine nešto je umanjen COVID krizom, ali ostaje problem nalaženja stanova za najam po prihvatljivim cijenama.

Grad Pula nema objavljene podatke o svojoj imovini koju daje u najam, a cijeli proces je netransparentan. Pula nudi premalo javnih stanova za najam, dok je s druge strane dosad bilo gotovo nemoguće graditi priuštive stanove po načelima neprofitne stambene izgradnje (primjerice udruživanjem u stambene zadruge). Rezultat toga je veliki broj mladih koji se ne mogu osamostaliti, a mnoge obitelji žive na granici siromaštva zbog visokih troškova najma ili kreditnog opterećenja. 

Postojeći neodrživi trend preokrenut ćemo gradnjom javnih stanova za najam, omogućavanjem neprofitne gradnje u programima stambenog zadrugarstva te reguliranjem odnosa na tržištu najma. 

Vodit ćemo se sljedećim ciljevima:

  • Izradit ćemo pravilnik o neprofitnoj stanogradnji da bi se po modelu stambenog zadrugarstva omogućilo partnerstvo između Grada te građana i građanki u izgradnji priuštivih stambenih jedinica, a u tu svrhu će Grad omogućiti pravo gradnje na javnom zemljištu, a izuzećem cijene zemljišta i partnerstvom s najpovoljnijim investitorom cijena stanova bit će znatno povoljnija.
  • Osnažit ćemo ulogu stanara najmoprimaca u javno-najamnim stanovima u upravljanju fondom javnih stanova.
  • U sklopu gradske uprave osnovat ćemo službu za praćenje stanja na tržištu najma kojoj se mogu za savjete obratiti i najmoprimci i najmodavci, pri čemu će služba kontrolirati ugovore o najmu stana, te poticati potpisivanje ugovora i zaštitu najmoprimaca.
  • Uvest ćemo poticajne mjere za najmodavce za dugoročne ugovore s najmoprimcima u svrhu smanjivanja i dugoročne stabilizacije cijene stanovanja u Puli. 
  • Proširit ćemo pomoć pri plaćanju najamnine egzistencijalno ugroženim obiteljima i kućanstvima s minimalnim prihodima s ciljem poboljšanja njihovog standarda. 
  • Poticat ćemo vraćanje stanova u sustav dugoročnog najma stanova i smanjivanje broja stanova koji se kratkoročno iznajmljuju posjetiteljima.
  • Uvest ćemo mjere s ciljem smanjivanja broja neuseljenih stambenih jedinica u privatnom vlasništvu.

Možemo! Pula – Program za lokalne izbore 2021.