Kako je gradska vlast izmjenom GUP-a 2018. godine ukinula detaljne urbanističke planove i pripremila teren za nekotrontroliranu gradnju

mozemo-planirati_i_urediti_humanije_kvartove

Želimo znati koje su opcije razvoja četvrti u kojoj živimo i sudjelovati u izboru nama najbolje

Možemo! će uvijek zastupati interese većine građana za razliku od sadašnje vlasti koja je uzurpirala pravo na raspolaganje našim prostorom, našim parkom, našim vizurama i atmosferom naših kvartova, tako što je pogodovala i pogoduje privatnim investitorima

GUP je još 2017. godine sadržavao obaveznu izradu prostornog plana užeg područja za 57 gradskih lokaliteta. Sljedeće, 2018. godine Grad donosi odluku o ukidanju obvezne izrade urbanističkih planova za gotovo sve lokalitete bez obrazloženja, tj. ostavlja samo 4 lokacije – Karšiole, Saccorgianu, Muzil i Valsaline. U međuvremenu je doneseno nekoliko planova, ali ostaje činjenica da je ukinuta obveza izrade više od 50 urbanističkih planova

Svrha planova užeg područja ili urbanističkih planova je pravo na kontrolirani razvoj naselja radi postizanje kvalitete izgrađenog prostora. GUP-om su definirane namjene: stambena, javna, gospodarska, sportska, zelene površine, ali, GUP je generalni plan i za većinu lokacija je nužno izraditi plan nižeg reda kako bi se detaljno definirao prostor i njegovo korištenje. Na mnogim lokacijama GUP nema označene čak ni moguće potrebe za školom i/ili vrtićem, niti nove a ponegdje ni postojeće gradske parkove što se može opravdati jedino time da se GUP ne bavi detaljnom analizom već samo zonama. Iako bi, potrebno je napomenuti, postojeći gradski parkovi morali biti upisani u GUP bez obzira na detaljnost plana kako bi se izbjegle bilo kakve dvojbe o njihovoj zaštiti.

U GUP-u se navodi da se, osim 4 navedena prostorna plana užeg područja, i za druga područja mogu izrađivati prostorni planovi užeg područja za koja se utvrdi potreba. Investitore ne zanimaju područja pokrivena UPU-om jer na njima ne mogu graditi što hoće i tako maksimizirati profit. To je glavni razlog zašto se “nije pokazala potreba” za izradom planova užeg područja na preostale 53 lokacije.

Uz to, GUP je rađen na podlogama iz 2014. godine i, bez obzira što se on mijenja i dopunjuje, on ne sagledava probleme s aspekta današnje problematike vezane na klimatske promjene, zaštitu prostora i za građane nužnog osiguranja zdravog okoliša.

Grad je sasvim svjesno omogućio situaciju koju s bezumnom gradnjom na mnogim dijelovima grada imamo danas. Utoliko se GUP nikako ne može smatrati garantom zaštite prostora. Bez urbanističkih planova nema ni javnih prostora, sve se svodi na osnovno: pristupne ceste, parkiranje i što veće zgrade, s osnovnim ciljem privatnih investitora da maksimiziraju profit. 

Istovremeno s ukidanjem urbanističkih planova ukinuto je i sudjelovanje građana u odlučivanju o uređenju njihovih kvartova budući da je svaki prostorni plan imao za obvezu javni uvid i javnu raspravu o planu!

Nedavno smo imali izlaganje o Vidikovcu kao jednoj od posljednjih meta raspolaganja javnom imovinom bez ikakve odgovornosti prema građanima. Vidikovac je u GUP-u 2017. sadržavao obavezu izrade 2 urbanistička plana uređenja – Vidikovac jug i sjever. Nakon što su urbanistički planovi ukinuti, gradska vlast donosi odluke o prodaji gradskog zemljišta, a jedino što investitor mora poštovati na kupljenom zemljištu su maksimalni gabariti i onih 20% zelenila, koji na kraju obično nekim čudom nestanu. Nitko investitora ne može prisiliti da dio ostavi neizgrađen ili da služi nekoj javnoj potrebi. Cijela velika zelena površina na Vidikovcu, oko tvrđave i škole, sve do Verude Porat, GUP-om je predviđena za gradnju. 

Anketom koju smo proveli među građanima doznali smo da na Vidikovcu nedostaje javnih objekata, sadržaja za osobe treće dobi, biciklističkih staza. Ništa se od toga neće realizirati ako se nastavi s dosadašnjom praksom prodaje zemljišta bez obveze planiranja javnih sadržaja.

Kvalitetno urbaniziran prostor koji uključuje javni prostor a to su javni objekti, parkovi i ostalo zelenilo, osnova je za ugodan život. Za to je potrebno razumno korištenje prostora, prilagođeno stvarnim potrebama stanovnika. Zato se izrada prostornih planova nižeg reda ne smije događati bez uključivanja stanovnika kvarta na koji se neki plan odnosi. Uključivanje građana u odlučivanje o vlastitom okolišu jedno je od temeljnih načela programa Možemo! Stoga ćemo vratiti obavezu izrade urbanističkih planova te uključiti građane i građanke u rasprave o razvoju njihovog kvarta, potrebnoj infrastrukturi i javnim servisima s ciljem podizanja kvalitete života. 

Umjesto dosadašnje loše prakse izlaganja već dovršenih planova, organizirat ćemo mjesne zborove građana, prije same izrade prostornih planova. 

Na tim zborovima građana oni će moći iskazati svoje potrebe, koje će biti temelj izrade novih planova. Uvažavat ćemo prijedloge poboljšanja javnog standarda i okoliša, a izrađivačima planova ćemo propisati obavezu prikaza buduće gradnje i intervencija u prostoru na jasan i ilustrativan način. 

Kvart sa svim potrebnim sadržajima povezuje građane, pješačkim zonama potiče razvoj poduzetništva i obrtništva, dostupnim javnim sadržajima podiže kvalitetu života svim generacijama, smanjuje zagađenje uslijed smanjene potrebe za korištenjem osobnih automobila, održava atmosferu zajedništva, potiče brigu o čistoći i ljepoti okoliša u kojem živimo.

Možemo ZA PROMJENU planirati i urediti humanije kvartove. 

Mijenjamo zajedno!