Započinje realizacija ključnih točaka predizbornog programa Možemo! Pula

Gradonačelnik Filip Zoričić je na posljednjoj konferenciji za medije 25. lipnja 2021. najavio novi smjer  upravljanja gradom. Možemo! Pula ističe svoje zadovoljstvo zbog činjenice da je najavljena primjena mnogih prijedloga i dijelova izbornog programa Možemo! Pula odnosno da se počinju realizirati smjernice koalicijskog sporazuma. 

Tako su usvojeni naši prijedlozi da se Grad treba hitno prijaviti na javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sanaciju divljih odlagališta i za sufinanciranje spremnika za odvojeno prikupljanje biootpada; za uspostavljanje učinkovitog komunalnog redarstva uz njihovu prethodnu dodatnu edukaciju; za hitnu izmjenu  cjenika Herculanee vezano za proizvodni otpad – otpad iz trgovačkih centara, ugostitelja i hotela; za uspostavljanje učinkovitog sustava gospodarenja glomaznim otpadom u Herculanei; za hitno zaustavljanje ugradnje podzemnih spremnika. Savjetnica gradonačelnika za Kaštijun, zelene politike i gospodarenje otpadom  na volon terskoj osnovi bit će Možemovka! Koviljka Aškić. Možemo! Pula je u izbornom programu isticao hitnu potrebu rješavanja problema gospodarenja otpadon i Kaštijuna, zalažući se za financijski racionalno i djelotvorno gospodarenje otpadom.  Najavljena je promjena u smjeru  većih prava i većeg financiranja mjesne samouprave.  Pula treba postati grad aktivnih građana koji su angažirani oko svojih susjedstava i javnih prostora, grad koji čuje glas građana, traži njihov angažman i za to osigurava sredstva. Naročito smo zadovoljni zbog najavljene revizije ugovora i narudžbenica s medijima kao bi se one onemogućilo prikriveno oglašavanje u medijima, tema koju smo potakli objavom informacije o ugovoru Grada Pule i Glasa Istre.  Najavljeno je donošenje novog GUP-a kojim će se, između ostalog, očuvati zona koje su važne za održiv razvoj grada i koje bi trebale biti izuzete iz područja građevinskih obuhvata, izrađivati UPU-i kako bi se pojedina područja mogla detaljnije isplanirati, preispitivati širenje građevinskih zona, planirati izgradnju mreže pješačkih i biciklistčkih staza, održavati zelenu infrastrukturu kao prioritet u borbi s klimatskim promjenama .