Prvih 30 dana sudjelovanja Možemo! u pulskoj gradskoj vlasti

Prvih 30 dana sudjelovanja u koalicijskoj vlasti obilježila je dobra suradnja s koalicijskim partnerima u predstavničkoj vlasti, kao i s izvršnom vlašću. To omogućava one promjene koje Pula tako dugo čeka u smjeru učinkovitijeg i transparentnijeg rada i responzivnosti gradske uprave na potrebe građana, racionalizacije rada trgovačkih poduzeća i javnih ustanova kako bi javne usluge koje te institucije pružaju bile dostupne, učinkovite i ekonomične. U samo mjesec dana predstavnici stranke Možemo! dali su veliki doprinos u pronalaženju i provedbi novih rješenja za nagomilane probleme. U nastavku dajemo pregled aktivnosti Možemo od konstituirajuće sjednice 21. lipnja do sjednice Gradskog vijeća 30. srpnja 2021.:

Gospodarenje otpadom 

 • Predstavnica Možemo! Koviljka Aškić imenovana je savjetnicom gradonačelnika za politike gospodarenja otpadom.
 • Pripremili smo dokumentaciju za prijavu na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje (40%) troškova uklanjanja nepropisno odbačenog otpada. To se do sada plaćalo iz proračuna Grada, čak i u slučajevima kada Grad Pula nije trebao plaćati sanaciju divljih odlagališta, kao što je bio slučaj s plaćanjem uklanjanja otpada sa lokacije koju Končar ima pod koncesijom u iznosu od gotovo pola milijuna kuna iz proračuna Grada.
 • Pripremili smo novi tekst odluke o mjerama za sprečavanja ponovnog stvaranja divljih deponija otpada na poznatim lokacijama, koja je potom usvojena na Gradskom vijeću.
 • Na naš prijedlog u tijeku su pregovori za najam prostora za smještaj sortirnice reciklabilnog otpada za grad Pulu kako bismo smanjili troškove zbrinjavanja odnosno ostvarili prihod od prodaje otpadne plastike.
 • Pokrenuli smo prijavu Grada na natječaj za nabavu spremnika za građane za biooptad i otpadno jestivo ulje.  Zaustavili smo daljnju nabavu vozila za Herculaneu i Pragrande , kao i daljnju ugradnju skupih podzemnih spremnika dok se ne utvrdi stvarna potreba na pojedinim lokacijama. 
 • Potaknuli smo dogovor i sudjelovali u razgovorima s predstavnicima Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije oko mjerenja parametara kojima se utvrđuje kvaliteta zraka, a vezano za stalne prijave građana na smrad i prašinu s Kaštijuna, kao i na prašinu iz tvornice cementa u Puli.
 • Preoblikovali smo natječaj za preuzimanje zelenog rezanog otpada, čiji su uvjeti bili nepovoljni za Herculaneu,  definirajući nove uvjete prema kojima se cijena usluge neće plaćati po kubiku neobrađenog zelenog otpada već po kubiku sasjeckanog zelenog otpada.   
 • Iznalazimo rješenja kako bismo smanjili troškove Herculanee i kako bismo osigurali da do kraja ove godine tvrtka sama radi one poslove koje je prethodno davala vanjskim tvrtkama i na taj način financijski opteretila poslovanje.
 • Intenzivno smo angažirani u rješavanju problema na Kaštijunu, predlažući provediva rješenja. Jedno od takvih rješenja je i poziv velikim turističkim tvrtkama na partnerstvo u zbrinjavanju njihovog proizvodnog otpada, tj. pronalaženju najboljeg rješenja za njegovo zbrinjavanje mimo Kaštijuna, koji ga više ne može primati.  

Komunalni red

 • Komunalnim redarima omogućili smo besplatnu edukaciju  11. i 12. srpnja. Na seminaru su komunalni redari upoznati općenito sa zakonodavstvom i aktima JLS po kojima  su dužni postupati, načinima komunikacije s „teškim“ strankama kao, mogućnostima koje nam pruža moderna tehnologija vezano za video nadzor javnih površina, te o postupanju po Prekršajnom zakonu i Zakonu o upravnom postupku na temelju primjera iz prakse.
 • Izvršili smo reviziju Odluke o komunalnom redu Grada Pule i drugih pripadajućih akata i utvrdili da nisu usklađeni s postojećom zakonskom regulativom, te je u tijeku priprema djelotvornijih akata usklađenih s važećim propisima.
 • Pratimo rad komunalnih redara, a potaknuli smo i zapošljavanje novih budući da postojeći broj ne omogućava održavanje reda u gradu. 

Uključivanje građana u odlučivanje: 

 • U rad odbora Gradskog vijeća uključili smo tri nestranačke osobe, pošto imamo pravo na tri vanjska člana, kako bi građane uključili u odlučivanje. 

Povećanje transparentnosti rada:

 • Predsjednica Gradskog vijeća redovito komunicira s medijima i gostuje na radijima s najavom sjednica Gradskog  vijeća.
 • Na internetskim stranicama Grada Pule objavili smo informaciju o mogućnostima sudjelovanja javnosti na sjednicama Gradskog vijeća te njihova praćenja pute live streaminga i prijenosa na TV Novoj: https://www.pula.hr/hr/uprava/gradsko-vijece/predsjednik-gradskog-vijeca/?acc_text_size=2rem
 • Unaprijedili smo sadržaj na web stranicama Grada posebnom stranicom za odbore Gradskog vijeća iz koje građani mogu vidjeti tko su članovi Odbora, izvještaje o njihovim sjednicama te naknade koje ima za to pripadaju (čekamo objavu danas ili sutra).
 • Dali smo inicijativu, koja je i realizirana, da se na internetskim stranicama gradskih trgovačkih društava objave društveni ugovori/statuti, članovi i članice nadzornih odbora, Poslovnici o radu Nadzornih odbora trgovačkih društava i zapisnici sa sjednica, iznosi naknada za rad u nadzornim odborima, postupci javne nabave, godišnji planovi rada i izvještaji o radu.

Unapređenje upravljanja gradom

 • Sudjelovali smo u izradi kriterija za odabir članova i članica nadzornih odbora javnih trgovačkih društava i upravnih vijeća javnih ustanova kako bi se osigurala potrebna stručnost i iskustvo, onemogućio sukob interesa te izbor osoba s pravomoćnim presudama ili s kaznenim postupcima u tijeku.  
 • Predstavnica Možemo! imenovana je u povjerenstvo za ocjenu prispjelih kandidatura za članstvo u nadzornim odborima trgovačkih društava radi osiguranja transparentnosti postupaka i odabira članova prema utvrđenim kriterijima.
 • Inicirali smo ideju otvaranja Muzila građanima te sudjelujemo u pripremama za to, kao i u pripremama za planiranje budućih sadržaja u suradnji s javnošću i stručnjacima.
 • Sudjelovali smo u inicijativi za onemogućavanje plaćanja medijima za političko oglašavanje te za sustavnom podrškom lokalnim medijima, bez političkog utjecaja, u suradnji s Hrvatskim novinarskim društvom i Sindikatom novinara Hrvatske.
 • Organizirali smo predstavljanje načina rada u Gradskom vijeću za nove vijećnike u suradnji sa stručnom službom Grada.
 • Sazvali smo i predsjedali na 3 sjednice Gradskog vijeća.

Ostalo:

 • Bili smo spona između građana i izvršne vlasti (gradonačelnika i pročelnika) u slučajevima o kojima su nas informirali građani (bespravna gradnja u Štinjanu, rasvjeta u Boškarici kod Vile Maria i slično) ili smo surađivali s gradonačelnikom u pronalaženju rješenja za različite slučajeve.