Dunja Verbič

Magistrica multimedijskog dizajna. Školovala se na ljubljanskom Fakultetu za društvene znanosti, gdje je stekla naziv diplomirane komunikologinje, a edukaciju je nastavila na irskom sveučilištu DCU, magistriravši multimedijski dizajn.  Zanimaju ju pitanja rodne ravnopravnosti, prava manjina (nacionalnih, rodnih i seksualnih) te mediji i kultura. Svojim djelovanjem u ovoj sferi želi pokazati drugim mladim ženama kako je u redu dignuti glas i boriti se za ono što misle da je ispravno.