Koviljka Aškić

Diplomirana inženjerka kemijske tehnologije sa završenim poslijediplomskim studijem ekoinženjerstva. Od 2008. godine vlasnica i direktorica tvrtke Eko.-Adria d.o.o. koja se bavi savjetovanjem u zaštiti okoliša, izradom planskih dokumenata vezanim za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, izradom dokumenata vezanim za procjenu utjecaja zahvata na okoliš i edukacijom o gospodarenju otpadom. Članica je društva inženjera i kemičara Hrvatske, Predsjednica sekcije Zajednice za zaštitu okoliša u gospodarstvu u HGK-ŽK Pula, članica vijeća Udruženja za stručne poslove zaštite okoliša pri HGK RH, predstavnica Udruge gradova RH u Udruzi gradova jugoistočne Europe – NALAS-u. Autorica je objavljenih znanstvenih radova s područja zaštite okoliša, glavna urednica i jedna od autorica priručnika za komunalne redare pod nazivom “Komunalni redar” u izdanju Udruge gradova RH. Kroz rad u platformi Možemo! želi imati veći utjecaj na politike vezane za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, a u Puli pomoći u rješavanju gorućih problema vezanih za gospodarenje otpadom. Drži da otpad ne mora biti problem nego dio rješenja za uspostavu kružnog gospodarstva i otvaranje “zelenih” radnih mjesta.