Slaven Boljun

Magistrirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu i završio obuku za registriranog medijatora pri Ministarstvu pravosuđa. Položio je pravosudni ispit 2018.g. i trenutno vodi svoj odvjetnički ured sa sjedištem u Puli. Oduvijek ga je zanimao pojam pravde i političko-ekonomski poredak te je svoje ideje za vrijeme i nakon studija artikulirao kroz civilno društvo. U Možemo! ga je privukao programski okvir i detaljno razrađen koncept unutarstranačke demokracije zbog čega smatra kako se radi o jedinoj suvisloj opciji koja može naše društvo voditi kroz neminovne promjene koje su pred nama. Politiku smatra časnom djelatnošću čiji je cilj konstantno poboljšavati kvalitetu života svih ljudi i brinuti se za pravednu raspodjelu resursa. Težište svog djelovanja stavlja na jačanje demokracije i ekološku održivost jer smatra kako je to  dugoročno jedini mogući put prema stabilnosti i općem blagostanju neke zajednice.