Slavica Gerdijan Jardas

Diplomirani ekonomist, u mirovini. Radni vijek provela je radeći poslove u struci. Aktivna je u udrugama i građanskim inicijativama koje promiču prava manjina i  ugroženih skupina društva. Lokalnoj grupi Možemo! Pula priključila se jer je prepoznala program koji promiče upravo prava nacionalnih i drugih manjina u našem gradu.