Vedran Štimac

Ilustrator, magistar ekonomije i doktorand Fakulteta za društvene znanosti u Ljubljani. Na doktorskom studiju u domeni političke antropologije bavi se seljačkim društvenim pokretima sa svim pripadajućim politikama koje isti perpetuiraju. Posljednjih je godina također angažiran oko pitanja urbanizma i planiranja grada. Alternativne smjernice u domeni urbanizacije pronalazi i obrađuje kroz koncepte socijalne ekologije, demokratskog konfederalizma, odrasta, održivog razvoja, solidarne ekonomije i drugih u koherentnu cjelinu praktično primjenjivu u našim podnebljima. Osim akademskog angažmana, aktivan je/bio i u brojim pokretima i inicijativama, gdje i na praktičnom nivou nastoji poboljšati životne uvjete svojih sugrađana. Priključio se platformi Možemo! jer smatra da se politika mora vratiti u ruke građana, a ne da o politikama koje sačinjavaju naše živote odlučuju pojedinci.